#11533
Proveniens
Vinterväg

Plats

Datum

14.10.1913

Beskrivning

Axel Granlund "Fräjdebok", motsvarar den modernare sjömansboken. I dessa böcker anteknades påmönstringar, avmönstringar och arbetsbetyg (så kallad "vittnesbörd") för aktuell sjöman. Fräjdeboken fick man genom att inskriva sig i ett s.k. sjömanshus, i Axels fall Sjömanshuset i Mariehamn. Sjömanshusen hade till ändamål att samla och meddela upplysningar om allt inhemskt sjöfolk och alla för handeln avsedda fartyg, som hade sin hemort inom riket, att hålla förteckning över sjömanskap och fartyg samt att i övrigt ägna eftersyn åt sjömännen och bereda understöd åt dem och deras efterlämnade änkor och barn. Varje sjöman i handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt det inom vars distrikt han var kyrkobokförd.

Diverse

Birger Rönnsjös samlingar

Kommentarer