Välkommen till Houtskärs lokalhistoriska arkiv

Det unika bildarkivet med 11905 fotografier från Houtskär har digitaliserats 2015. Bilderna ger en inblick i livet på Houtskär, från de allra tidigaste fotografierna ända in i våra dagar. Här ges besökaren en möjlighet att se det mesta ifrån allvarsamma ateljéporträtt till ögonblicksbilder fångade vid en kaffepaus på höängen. I samlingen finns också bilder från by- och byggnadsmiljöer som försvunnit eller förändrats.

Förverkligat med understöd av:

Proveniens

Proveniens beskriver uppgifter om fotografiets ursprung samt ägar- och annan historia. I denna tjänst beskriver proveniens närmast varifrån fotografiet har erhållits.