#893
Proveniens
Knuts
Åkeräng

Plats

Åkeräng

Personer

August Jansson med barnbarns barnet Juhani Päiväläinen bakom ratten

Beskrivning

August Jansson vid en Valmet traktor

Diverse

Traktorn är den andra Valmettraktorn, som köptes till Houtskär.

Kommentarer