#8565
Proveniens

Plats

Okänd ort, eventuellt Kimito

Personer

Tor Åkerberg, Mårtens i Nåtö, Leo Bjärke, Blasius i Äpplö mfl.

Beskrivning

Houtskärsbor deltar i en täckdikningskurs.

Diverse

Bilden ingår i En bok om Houtskär del II sid. 233. Bildens negativ finns på reg. n:o 775.

Kommentarer