#8117
Proveniens
Larses

Personer

Birger Pettersson (som pojke), Hulda Pettersson längst till höger.

Beskrivning

Två hästar ute på gårdstunet. Larses mangårdsbyggnaden ser ut att behöva målas. Byggnaden har filttak.

Kommentarer