Anna Rosalia Serafina Johansdotter
Mathias Erik Mattsson
Ester Sofia Österlund
Henrik Gunnar Österlund
Jokinen
Johan Henrik Konrad Österlund
Selma Serena Sandlund
Samuel Frans Oskar Åkerblom
Mathias Arthur Österlund
Göta Eugenie Österlund
#6079
Proveniens
Göstas

Datum

--.--.1922 - --.--.1923

Personer

Anna Rosalia Serafina Johansdotter, Mathias Erik Mattsson, Ester Sofia Österlund, Henrik Gunnar Österlund, Jokinen, Johan Henrik Konrad Österlund, Selma Serena Sandlund, Samuel Frans Oskar Åkerblom, Mathias Arthur Österlund, Göta Eugenie Österlund

Beskrivning

Artur och Johan Österlund bröder. Ester och Henrik barn till Serafina och Johan Österlund. Ester gift med Mathias Mattsson från Michels i Mossala. Samuel Åkerblom farbror åt Mathias Mattsson. Göta Österlund dotter till Henrik Österlund. Selma Sandlund från Mossala Markus.

Kommentarer