Johannes Georg Mårtensson
Jean-Erik Mårtensson
#488
Proveniens
Mårtens

Plats

Halsö

Personer

Johannes Georg Mårtensson, Jean-Erik Mårtensson

Beskrivning

Gårdens två hästar

Kommentarer