#4053
Proveniens
FotografMax Lagerbohm

Plats

Huset där lärare Christer Friis bor 1998

Beskrivning

Huset byggdes i tiden som butik, "Sandströms butik". Också "Wiklunds butik" har verkat i huset. Efter Såg & Kvarns konkurs, vilken även drabbade Sandström, köptes fastigheten av Adolf Österman. Han sålde den senare åt barnmorskan Thyra Johansson, vars arvingar sålde den åt Sirkka-Liisa och Christer Friis.

Diverse

Bildens negativ finns på reg. n:o 2464. Bilden ingår i En bok om Houtskär sid. 145.

Kommentarer