#15558
Proveniens
FotografOlof Ringvall

Datum

--.--.1978

Beskrivning

Järnåldersgravröse 

Diverse

Uppgifterna från Hembygdsnämdenns bildarkiv

Kommentarer