#15529
Proveniens
Thomases
Sammels
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Smedjan

Datum

--.--.1978

Beskrivning

Huset är byggt på en bergsklack mellan Fägården och Björken, mellan två små vikar, av August Lundell.
Här fanns även den gamla strandvisten .
Huset har fått plåttak och nya väggbräder på senare tid.

Diverse

På en gård behövdes det alltid någon som kunde smida, annars räknades man till en dålig gård och bonde.
Hembygdsnämdens fotoarkiv

Kommentarer