#15522
Proveniens
Larses i Kittuis
Nyrooses
FotografAnn-Gret Hedbäck

Datum

--.--.1976

Beskrivning

I detta hus har Karl Ernfrid Nyroos och Tekla Alina Erika Lindroos bott.
Nu är det försvarsmakten, som äger marken och huset har förfallit.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer