#15520
Proveniens
Söderbergs
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Söderbergs på Berghamn

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Lotsåldermannen Karl Söderberg med hustrun Elin har bott i detta hus.
Paret var hemma från Åland och när han blev pensionerad flyttade de tillbaka till Åland.
Huset såldes då till Birger Lindroos.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer