#15459
Proveniens
Klemets
Westerlunds i Träsk
FotografAnn-Gret Hedbäck

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Alexander Konstantin Vennström och Lovisa Lindblom ägde hela Klemets hemman.
Stället delades sedermera upp i flere delar åt de många barnen, sonen Riggo Venström fick stomlägenheten.

Han sålde den åt en Sjöroos, som sålde Klemets åt Alma Matilda Pettersson f. 24.04.1885 Kirstas Medelby, d. 09.09.1966 Klemets Träsk och Axel Alexej Westerlund, tid. Mattsson, f. 15.07.1871 Hinders Jervis, d. 28.03.1951 Klemets Träsk.

Axel var amerikafarare, guldgrävare i Alaska. Brodern Bernt August (Ben) reste till Amerika 1890 och Axel 1895 (rymde, står det i kyrkboken). "Ben" återvände hem 1902 och Axel 1905.
Axel reste pånytt till Amerika 1925, var hem och vände 1926, återvände och kom hem först 1946.

Axel Westerlund lät bygga detta stora hus år 1906.
Huset är byggt av klant (plankbitar i olika längder, som är uppmurade med lermurbruk och lite halm emellan, klanten fick man köpa förmånligt i Åbo hamn.
Huset är mycket "Amerikainspirerat". Det ägs numera av dottersonen till Alma och Axel.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer