#15395
Proveniens
Larses
Mars-Lars
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Gårdstunet vid Larses (Äreporten)

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Den gamla äreporten på Larses

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer