#15387
Proveniens
Larses
FotografGunilla Silberman

Datum

--.--.1979

Beskrivning

Tre budkavlar, som finns i Kittuis bys arkiv, 2 med Lassas bomärke, 1 med Staffas bomärken inristade i locket.
På en av Lassas budkavlar står inristat ANO 1779 MES

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer