#14953
Proveniens
Nybondas
Nybondas
FotografValter Melen

Personer

Hubinette och Konstansia Melén

Beskrivning

På gårdstunet

Kommentarer