#14450
Proveniens
Nybondas
Östergård
FotografBirger Rönnsjö

Plats

Bilden tagen från Såglot på Roslaxsidan av sundet.

Beskrivning

Kivimo färja, färjförarbostaden och bastun. Platsen togs i bruk 1962.
"Hästberget" heter platsen på Kivimosidan, där färjan mellan Kivimo och Roslax finns.
I forna tider togs boskap ombord i båtar från det då passliga berget, därav namnet.
Till den lilla bryggan t.h om färjan förde Bjenstrand mjölkkannorna med båt under åren 1961-65, kannorna bars sedan ut på färjan och mjölkkörarna från Björkö tog dem med till Träsk, för vidaretransport till Åbo med Manne Mattssons bil.
Detta var före man hade byggt körväg till Bjenstrand.
På bilden en av dom första färjorna, vilken drogs med två vajrar.
Märk även, att färjföras barack  saknas.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös album.

Kommentarer