#13933
Proveniens
FotografLennart Brunnsberg

Plats

Mossala bystranden

Datum

18.9.2018

Beskrivning

Båthusen i Houtskär

Kommentarer