#12523
Proveniens
FotografVerner Pettersson

Plats

Hönsnäs Houtskär

Datum

--.--.1929

Personer

Olof Alfons Fagerström, Alli Ingrid Pero, Elin Viola Pero, Johan Henrik Pero

Beskrivning

Diket som sänkte vattenytan i Hönsnäs träsket för att få mer odlingsbar mark. I bakgrunden syns norra stranden där vägen till Hönsnäs är dragen. På den tiden ansåg man att allt vatten, där så var möjligt, skulle dikas ut. Träsket är nu igenvuxet av vass och borde bli restaurerat, till glädje för både fåglar och människor. Platsen där bilden togs 1929, enligt Svea Höckert, är nära "Urmakårs". Några igenkända fr.v. Elin och Alli Pero, sittande med mössa deras far Johan Henrik Pero, stående med hatt i diket Olof Fagerström, alla från Hönsnäs. Många av dem som grävde diket var inte houtskärsbor.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös fotoregister med personporträtt.

Kommentarer