#8513
Proveniens
Mårtens
FotografBernt Mårtensson

Plats

Gårdstunet, berget

Datum

--.--.1993

Personer

Beskrivning

Arstu (Mårtens) mangårdsbyggnad sedd från landsidan. Vinklebyggnaden framträder på bilden, den byggdes som bostad för Volmar och Emilia Åkerberg, samt för pannrum m.m.

Diverse

Bildens negativ finns på reg.n:o 1353

Kommentarer