#7555
Proveniens
FotografBernt Mårtensson

Plats

Datum

--.--.1593

Beskrivning

3 st. kartor över Korpo Houtskär från 1539. "Carta Marina et Descripta" (Från färgförlaga)

Diverse

Bilden är framtagen för En bok om Houtskär del I och finns på reg. n:o

Kommentarer