#5544
Proveniens
Erkas
Uppgård

Plats

Frankrike

Datum

--.--.1917 - --.--.1918

Personer

Leonard Madison, John Mattsson, Emilius Fagerlund och Oskar Tomasson.

Beskrivning

Diverse

Var inkallade i Amerikanska armén, men på grund av deras nationalitet dög de ej i fronten, utan blev i ingeniörstrupperna bakom linjerna. De stationerades i Bordeaux för att reparera dockorna (hamnen). De var civila och fick bra betalt.

Kommentarer