#4779
Proveniens
Hanses

Plats

Datum

--.--.1989

Personer

Birger Mattsson

Beskrivning

Diverse

Kontrollör för dumpning av muddermassor från New Yorks hamn ute i Atlanten.

Kommentarer