#4133
Proveniens
Thomases
FotografBernt Mårtensson

Plats

Uppe på Resberg

Datum

25.10.1996

Personer

Ann- Gret Hedbäck, Åke Mattsson, Else Mårtensson och Rode Lundell.

Beskrivning

Historisk vandring upp till Nåtö Resberg och gravkumlet (se sid 31 En bok om Houtskär del I)

Diverse

Kommentarer