#4005
Proveniens
Uppgård
FotografMax Lagerbohm

Plats

Bilden tagen från platsen där Uppgårds fanns

Datum

--.--.1900 - --.--.1905

Personer

Beskrivning

Panoramavy över Nåtö by, sedd från det berg, som fanns nära Uppgårds.

Diverse

Bildens negativ finns på reg.n:o 3987.Bilden ingår i En bok om Houtskär sid. 61

Kommentarer