#14373
Proveniens
Olofs
Losskär
FotografBirger Rönnsjö

Plats

Datum

--.--.1958

Personer

Beskrivning

Den stora häggen på gårdstunet blommar.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös album.

Kommentarer