#1376
Proveniens
Thomases
FotografBernt Mårtensson

Plats

Ladugårdsbacken

Datum

--.--.1993

Personer

Beskrivning

Resterna av den nedbrunna ladugården. Stenmurarna står fortfarande orörda sedan branden .

Diverse

Kommentarer