#10320
Proveniens
Gallas

Plats

Datum

Beskrivning

Baksida till bild 10319. Här behövs namntolkare!

Diverse

Enne Seréns album, 1920

Kommentarer