#10236
Proveniens
Klases

Plats

Datum

Personer

Volmar Hendrén

Beskrivning

Stupade vid Tienhaara 26.6 1944.

Diverse

Ur Holger och Thua Axéns album

Kommentarer